Stichting Food of Wood

Informatievoorziening en wederzijdse participatie staan centraal bij de dienstverlening van Stichting Food of Wood.

We steunen vrijwel alle initiatieven van onze relaties die bijdragen aan betrokkenheid bij de duurzame voedselteelt.

We stimuleren de aanleg van voedselbossen omdat het welzijn van mens en natuur ons aan het hart gaat.

Bij onze aanmoediging zijn de volgende punten van cruciaal belang. Het gaat om een onafhankelijke, lokale voedselvoorziening, om de eerlijke aanpak van de biodiversiteit, van klimaatwinst, transportwinst én de verbetering van sociaal en maatschappelijk welzijn.

Binnen ons kader leggen we vooral de nadruk op de sociaal maatschappelijke verbanden en het stimuleren van de contacten tussen belanghebbenden (onderling) en belangstellenden in de voedselbos-teelt. De stichting Food of Wood onderhoudt goede contacten met de (semi-)overheden, de zelfstandige ‘natuurondernemers’ en de particuliere initiatiefnemers.

Binnen het samenwerkingsverband van de stichting én haar aanverwante organisaties, zoals groene banken en duurzaamheids-fondsen, beschikken we over de adequate middelen. Uit ervaring weten we dat participatie in de opstartfase van de voedselbos-projecten over een periode van circa vijf jaar doorgaans optimaal is.