Duurzame voedselteelt

Met een maximum aan biodiversiteit en een minimaal gebruik van chemische gewasbescherming winnen de nieuwe landbouwsystemen veel aan veerkracht. Door het gelijktijdig voeden van bodem en gewas verbetert de bodemstructuur. Tevens blijft de natuurlijke onkruidvorming in takt zodat de natuurlijke ziektewering zich versterkt. De waterbehoefte neemt af, waardoor zowel de opbrengst als de productkwaliteit vooruitgaat.

Bijkomend voordeel is dat het gebruik van natuurlijke meststoffen goedkoper en duurzamer is dan chemicaliën. Verder biedt een voedselbos, naast ‘mooie’ oogsten en de prettige beleving, óók een heel wenselijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Door de veelheid aan soorten planten kan er nagenoeg het hele jaar door geoogst worden.
Tot slot draagt deze nieuwe teeltvorm ook bij aan de biodiversiteit en de klimaat- en transportwinst.

Geurig en kleurrijk

Zoals in de literatuur beschreven weten we dat voedingsmiddelen niet louter gereduceerd kunnen worden tot een optelsom van geïsoleerde stoffen zoals eiwitten, mineralen en vetten. We kunnen bijvoorbeeld niet leven van alleen maar vitaminepillen en supplementen. Ze kunnen niet op tegen een bord met smakelijk, gevarieerd en kleurrijk voedsel.

Betrokkenheid op de gunstige aspecten van de natuurlijke voedselwinning mag wat ons betreft zo snel mogelijk leiden tot een kentering in de manier waarop we met natuur en onze voedselvoorziening omgaan. Ze heeft géén nadelige ecologische bijwerkingen door bestrijdingsmiddelen en ze vraagt géén overdadige energieverbruik of kapitaalinvestering.