Informatie

Voedselbossen, peilers voor de biodiversiteit

“In 2009 werd het eerste voedselbos van Nederland gerealiseerd nabij Groesbeek. Het Ketelbroek veranderde van maïsakker in een alternatief landbouwsysteem: een zg. voedselbos. De vraag was in hoeverre kan dit landbouwsysteem een plaats zou bieden aan de inheemse flora en fauna? Om enig zicht te krijgen is er een onderzoek gedaan aan drie diergroepen: vogels, nachtvlinders en loopkevers. De aanwezigheid en het gedrag van de diertjes werden vergeleken met het nabijgelegen natuurlijke bos: De Bruuk.”
Door, J. Breidenbach, E. Dijkgraaf, B. Rooduijn, S.E. Nijpels-Cieremans & A.M. Strijkstra, in De levende natuur, jaargang 118, uitgave 3, mei 2017, p 90.

De meeste exoten deugen

Voedselbossen: juiste plant, juiste plek
“In voedselbossen worden, met het oog op de voedselproductie, deels soorten aangeplant die “exoot” worden genoemd. Het gaat om planten die van origine uit een ander gebied stammen. Zoals de vijg (Turkije), de appel (Kazachstan) en de pecannoot (VS). Bij het aanplanten van exoten worden vaak vraagtekens geplaatst omdat deze planten zich ongewenst zouden kunnen verspreiden.

Voor een genuanceerd antwoord is het belangrijk om te beseffen dat de meeste exoten géén invasieve exoten zijn. De appel, de vijg en de pecannoot verspreiden zich immers niet naar natuurgebieden.”
Door Wouter van Eck in vakblad Groen, vakblad voor ruimte en stad en landschap, feb.2020.

Het landschap is nog wel groen maar het leven is eruit

Een reportage met voedselbospionier Wouter van Eck, reportage door Henk Donkers in het blad Geografie, 1 september 2020.

Verlies in biodiversiteit

https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2014/natuur/biodiversiteit-en-oorzaken-van-verlies-in-europa

Kinderen met meer groen rondom de woning hebben minder gedragsproblemen

https://www.ugent.be/nl/actueel/kinderen-groen-woning-hogere-intelligentie-beter-gedrag.htm

Voedselbosbouw, wet en regelgeving

Een verslag door: Rino Jans (Bosgroep Midden Nederland), Age Fennema (De Rentmeesters Coöperatie), Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw)

Meer bos en hout Groningen

Rapp2020BrochureBosenHoutGroningen_1sept20

Waardestijging vastgoed en groenvoorziening

De waardevermeerdering voor woningen door de vergroening kan oplopen van enkele tot tientallen procenten. Voor de provincie Groningen is er in het kader van het programma Bos en Hout berekend welk effect de aanleg van 750 hectrare bossen en landschappelijke beplantingen heeft (tot 2030) op de stijging van woningen en vastgoed. (Bij de berekening en extrapolatie is gebruik gemaakt van data over het aantal woningen en bedrijfspanden in Groningen, de gemiddelde prijzen in Groningen zoals vermeld op CBS Statline en kengetallen uit de publicatie van Witteveen+Bos en LNV.)
Vervolgens werd onderzocht welk aandeel van de woningen en bedrijfspanden beïnvloed wordt door de aanwezigheid van nieuw bos en beplantingen. Hierbij is onder meer berekend wat de oppervlakte nieuw bos of beplanting in verhouding tot de oppervlakte woningen en bedrijfspanden in Groningen en hoe de nieuwe bossen en beplantingen komen te liggen in relatie tot de bebouwing.*
Kortom, het loont dus om woongebieden te vergroenen. Ze levert ons zowel een maatschappelijke als economische bijdrage.

Bron: Ruijgrok, E.C.M. 200 in Kentallen Waardering Natuur, Water Bodem en Landschap. Hulpmiddel bij MKBA’s. Deventer, Witteveen+Bos & Ministerie van LNV.

Deze schoenen zijn gemaakt van paddenstoelenleer

Bezoek de website en lees meer over nieuwe duurzame markten
De Kleine Toekomst | 3 november 2017 | Lifestylen

Het landschap is nog wel groen maar het leven en de sponswerking is eruit

https://geografie.nl/artikel/reportage-voedselbos-pionier-wouter-van-eck-

Zorgen over het landschap waarin zij leven

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/81-maakt-zich-zorgen-om-landschap

Het kippenexperiment – Zembla

https://www.npostart.nl/BV_101401009

Uitzending 22 oktober 2020

Wil je groenten eten die onbespoten zijn, wil je melk drinken van koeien die vrolijk in de wei hebben kunnen grazen, heb je zin in eerlijke kip? Dan koop je biologische producten. Bovendien is biologische landbouw ook nog eens goed voor het milieu, want beter voor de bodem en de biodiversiteit. Veel consumenten kiezen ook voor biologisch omdat ze denken dat dat gezonder is. Maar daarover zijn al jaren discussies gaande. De uitkomst van het kippenexperiment laat weinig te raden over. Meer onderzoek is wenselijk.
In 2005 geeft het ministerie van Landbouw een groep vooraanstaande wetenschappers de opdracht om het eens goed te onderzoeken: is biologisch eten nu wel of niet gezonder? Ze zetten een grootschalige proef op met kippen. De helft van de kippen krijgt biologisch voer, de andere beesten krijgen ‘gangbaar’ geteeld voer.

De uitkomsten van het onderzoek
De verschillen lijken gering, totdat het immuunsysteem van de kippen wordt geprikkeld. Uit de testen blijkt dat de biologische kip zich duidelijk beter herstelt dan de kippen die ‘gangbaar’ geteeld voer krijgen.