Welzijn

Kinderen voorop. Ons verlangen naar goed voedsel bevrijdt zich gestaag uit de handen van commerciële dwingelanden en groot-distributeurs. De alarmklok lijkt ons andermaal tot de orde te hebben geroepen.  ‘De kentering vindt plaats’! ….

Kinderen gaan een evenwichtiger gedrag vertonen wanneer ze zich vaker en langdurig in de nabijheid van groen ophouden. Op de wat langere termijn gaat zelfs het algehele gedrag erop vooruit. Dat geldt trouwens ook voor volwassenen die nogal op zichzelf aangewezen zijn geweest. Zij voelen zich aangenaam bij een herverbinding met het groen en de aanknoping met de schatten van het nieuwe natuurbeleven. Ook in hun sociale leven zal zich een groei laten zien.
Vanzelf leidt hun welzijnsvooruitgang tot welzijn voor ons allen.

Inderdaad, het is tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen, ons over de voedselketen te buigen en ons op een ecologische leefwereld te bezinnen.

Het is de hoogste tijd dat wij moeder natuur omhelzen? En warmhartiger wellicht dan we eerder hebben gedaan. De voedselketen schenkt ons zó veel van wat gezond is, sappig en lekker. Alleen daarom al moeten we het goed tot ons laten doordringen dat ook de kinderen van onze kinderen straks een gezonde trek zullen hebben…? De ecologische leefwereld…, we kunnen er niet omheen.