Onderhanden werk

Ruiten A

In Sellingen, Zuidoost Groningen, ligt het productiebos Ruitten A. Het perceel meet ruim acht hectare, waarvan ca. twee hectare braakliggend is.

Het doel is dit perceel in te richten als voedselbos. Voor de aanleg wordt twee a drie jaar uitgetrokken.

Het is de bedoeling dat vrijwilligers en bewoners van het nabijgelegen AZC bij de exploitatie betrokken worden.