Het bestuur

Annemiek Schwieters
Als initiatiefneemster en voorzitter neemt zij de conceptontwikkeling van de stichting voor haar rekening. Eerder behaalde zij haar Master of Real Estate (TU Eindhoven) en studeerde ze filosofie (RU Nijmegen). Ze beweegt zich tegenwoordig op het terrein van de duurzame en maatschappelijke projecten waaronder Stichting Food of Wood.

Toon Möller
Initiatiefnemer en secretaris van de stichting. Toon is voormalig universitair docent cultuurfilosofie en auteur.

Henk Nijman
Bos- en Natuurbeheerder, adviseur grondzaken. Tijdens zijn rentmeesterschap werd Henk zich bewust van de extra mogelijkheden om de financiële situatie van opdrachtgevers te vergroten door meer gebruik te maken van de mogelijkheden die bossen bieden.

Adviseurs

Willem de Feijter
Boomdeskundige. Hij studeerde aan de Hoge Bosbouw School Larenstein en werkt met zijn bedrijf de Stadsboswachter voor verschillende Nederlandse gemeenten. Willem is een specialist in urban forestry en noemt zich als creatief ondernemer een groene urbanist. Want naast een passie voor natuur en bomen heeft hij grote interesse voor stedelijke ontwikkeling en innovatie. Inmiddels heeft hij in het vak urban forestry ruim 15 jaar werkervaring als projectleider en adviseur o.a. bij de gemeente Amsterdam en Rotterdam.

Kevin Peters
Initiatiefnemer exploitatie van Het Groninger Voedselbos en het samenwerkingsplatform Bureau Voedselbos.nl. Kevin studeerde politicologie en won – door vrijwilligersorganisatie Buurtbuik op de kaart te zetten – de prijs Making a Difference Battle in 2018. Recentelijk volgde hij de voedselbosjaarcursus van voedselbospionier Wouter van Eck. Kevin beoogt in de toekomst voedselbosactiviteiten te koppelen aan maatschappelijke projecten waarbij sociaal- en economisch achtergestelde burgers de doelgroep zijn.