Vers, want van lokale bodem

Het voedselbosassortiment bestaat uit tientallen soorten fruit, noten, en andere producten zoals hout en paddenstoelen. Binnen zo’n ‘voedselsysteem’ zoeken we van geval tot geval meest creatieve en rendabele weg om onze afnemers tevreden te stellen. Eén van de zeges die werden behaald is een zekere bundeling van ondernemers, beheerders, plukkers, planters en voedselbereiders.

Ook een gezamenlijke en lokale oogst en de vermarketing van producten laat zien dat het geheel méér was dan de som der delen. De diversiteit aan soorten planten stelt ons in staat nieuwe producten en recepten te ontdekken en te bereiden. Hiervoor zijn meer beroepsgroepen nodig dan die van de voedselbosboer alleen. Daar liggen dus kansen en uitdagingen in de ontwikkeling van producten zoals zeep, recepten en constructiematerialen.

Meerwerk

Zo valt er ook iets sociale context te winnen. Vrijwilligerswachtlijsten geven al aan dat het dringen is bij het aanbod voedselbos-klussen. Meer voedselbossen in de omgeving levert het dankbare meerwerk op voor jong en oud. Betrokkenheid bij ons voedsel en de natuur komt daarmee ten goede aan betere gezondheid en welzijn.