Werkwijze

De kernfunctie van Stichting Food of Wood bestaat onder meer uit het verstrekken van inzichten in de wereld van voedselbossen met al haar facetten. Als stichting adviseren we bij het leggen van maatschappelijke verbanden. We stimuleren de contacten tussen belanghebbenden en belangstellenden in de voedselbos-teelt. Daarnaast geven we onze relaties ‘wijze raad’ over de zelfwerkzaamheid bij de exploitatie van voedselbossen. Uiteraard proberen we aan onze connecties evenwichtige productieverwachtingen voor te leggen waarbij de natuur een ‘gidsende’ rol speelt. Als stichting adviseren we bij het leggen van maatschappelijke verbanden.

Onze informatiedesk herbergt talloze gegevens over de nieuwe agricultuur. Dat we erin slagen relevante data en informatiezoekers bij elkaar te brengen en tevens interesse onder ‘nieuwelingen’ te wekken, geeft ons tevreden gevoelens. Die groeiende interesse leidt tot een kennistoename. En kennis leidt tot macht. Ons standpunt is, dat meer macht aan de natuurliefhebbers ethisch niet persé verwerpelijk is.