Biodiversiteit

In onze omgeving willen we graag een gezonde en sterke biodiversiteit. Een veelzijdig assortiment aan planten- en boomsoorten leidt vanwege zijn natuurlijke karakter niet alleen tot risicospreiding voor de bosboer. Haar verscheidenheid is ook aantrekkelijk voor verschillende soorten vogels, insecten en andere dieren.

bij

Voedselbossen laten al binnen enkele jaren na inrichting een voorsprong aan diversiteit zien op andere natuurculturen, zoals agrarische culturen maar ook de van oudsher aangeplante beschermde bossen.

Functionaliteit

Bossen fungeren als habitat voor een breed scala aan planten- en diersoorten. Hiermee ondersteunen zij niet alleen het voortbestaan van deze soorten. Maar ze leveren ook een bijdrage aan de functionele biodiversiteit. Dat houdt in dat we bijvoorbeeld kunnen denken aan:

– De rol die insecten spelen in de bestuiving,
– De rol van schimmels (mycorrhizae) bij beschikbaar maken van nutriënten uit de bodem,
– Het vergroten van het aandeel natuurlijke vijanden om plaaginsecten in de landbouw en de bebouwde omgeving te beheersen (bijvoorbeeld eikenprocessierups.

Zeldzame habitat

Hoeveel bossen en landschappelijke beplantingen bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit verschilt per beplantingstype en wordt onder andere bepaald door de toegepaste boom- en struiksoorten, de structuur van de beplanting (en daarmee de variatie aan habitats die een beplanting kan herbergen), de locatie en het gevoerde beheer. Ook de zeldzaamheid is van belang. Moerasbossen, bijvoorbeeld, zijn een relatief zeldzaam habitat in Nederland in het algemeen. De aanleg van andersoortige bostypen heeft vanwege zijn zeldzaamheid een grote waarde voor de biodiversiteit

Lees meer over het verlies in biodiversiteit
Biodiversiteit