Voedselbos versus natuurbos

Om een beeld te krijgen van de soortenrijkdom die de mate van biodiversiteit beïnvloedt, heeft er een vergelijkingsonderzoek plaatsgevonden tussen twee verschillende type bossen.

Het in 2010 op een maisveld aangeplant Voedselbos Ketelbroek (Groesbeek) laat na zes jaar al een opmerkelijk resultaat zien ten opzichte van het nabijgelegen beschermde natuurgebied De Bruuk, beheerd door Staatsbosbeheer.


Het voedselbossysteem heeft meer lichttoetreding, een wat hogere temperatuur, voedselrijkere bodem en een hogere vegetatiebedekking van kruid- en struiklagen dan de meeste traditionele bossen. De Bruuk dient voornamelijk als referentiekader voor lokale bosbiodiversiteit.Ondanks dat het De Bruusk ouder is laat voedselbos al binnen enkele jaren na inplant een grotere biodiversiteit zien. Het resultaat is in het schema af te lezen.

Aanvankelijk neigen we te denken dat de biodiversiteit van de oudere bossen groot is. Door de tijd heen heeft ze immers meer tijd gehad om zich ten aanzien van verschillende biotopen te ontwikkelen. Maar het tegendeel is het geval.

Bron: De levende natuur – jaargang 118 – nummer 3 p. 90