Participeren

Stichting Food of Wood ondersteunt de nieuwe groente-, fruit- en notentelersbranche. Door toedoen op grond van ons brede samenwerkingsverband beschikt Foodwood over financiële middelen om te participeren in voedselbosprojecten. We streven naar een voedselvoorziening die niet langer afhankelijk is van de commerciële grillen van de winst-economie en zijn politieke grillige machten.

Terwijl boeren en hun relaties drukdoende zijn om duurzame vernieuwing te bewerkstelligen en de kwalitatieve ommezwaai op poten te krijgen, blijven productiesystemen en wetsartikelen in een gepasseerde situatie steken, waardoor een adequate lokale marktwerking wordt afgeremd. Net nu een toenemende consumentengroep onderstreept dat goed voedsel haast meer dan onze eerste levensbehoefte is, zou een vooruitstrevend land van agrarische crises gevrijwaard moeten worden. Alleen al daarom zal de Stichting Food of Woods zich inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van een waarachtig, duurzame manier van landbouw.

Food of Wood is opgericht om deze nieuwe telersbranches te ondersteunen. Het samenwerkingsverband én aanverwante organisaties beschikken over financiële middelen om gedurende een opstartfase van maximaal vijf jaar te participeren in voedselbos-projecten. Op basis van een onderling afgestemd ondernemersplan worden eigenaren en beheerders in contact gebracht met financiers én met afnemers zoals de groothandel, de horeca en retailerbranches. Maatschappelijk georiënteerde projecten worden opgetuigd. Van hieruit worden praktische werkrelaties gestimuleerd en in gang gezet. Het is de bedoeling dat het betreffende project na deze aanloopfase geslaagd is en zijn vruchten afwerpt.