Welzijn, uitgedrukt in waarde

Overheden boeken groenvoorzieningen als kostenpost terwijl ze in feite een belangrijke economische en maatschappelijke waarde vertegenwoordigt.
Waardevermeerdering van de woning als bijdrage aan welzijn. Bossen, landschappelijke beplantingen en daarmee ook voedselbossen dragen bij aan welzijn en volksgezondheid en zijn een plek voor rust en recreatie. Gedurende de Covid-19 pandemie is gebleken dat mensen bos en natuur nodig hebben om te kunnen ontspannen. Juist dicht bij huis.

Woningen in een groene omgeving hebben doorgaans een hogere waarde. De dorps- en stadsbossen dragen relatief het meest bij aan de waardestijging, omdat ze veelal direct in de buurt van woningen liggen. Deze woningen hebben daardoor ook een hogere WOZ waarde.

Economisch voordeel

Uit de berekeningen blijkt dat de aanleg van 750 hectare bos en landschappelijke beplantingen leidt tot een potentiële waardestijging van woningen en bedrijfspanden van bijna 6,7 miljoen euro. De dorps-en stadsbossen dragen relatief het meest bij aan de waardestijging, omdat ze veelal direct in de buurt van woningen worden aangelegd en daarmee een hogere invloed hebben op de huizenprijzen. De aanleg van 90 hectare dorps- en stadsbossen leidt tot een waardestijging van 4,5 miljoen euro. Wanneer dit wordt vergeleken met de investeringskosten voor dorps- en stadsbossen valt op dat driekwart van de investeringskosten als het ware wordt terugverdiend met de waardestijging van de huizen.*

Kortom, het loont dus om woongebieden te vergroenen. Ze levert ons zowel een economische, als een maatschappelijke bijdrage.

* Ruijgrok, E.C.M. 200. Kentallen Waardering Natuur, Water Bodem en Landschap. Hulpmiddel bij MKBA’s. Deventer, Witteveen+Bos & Ministerie van LNV.