Het maatschappelijke dubbel nut

Food of Wood steunt de ontwikkeling van lintbeplanting in de vorm van de zogenoemde (gemeentelijke) voedselbossen. We willen ze in toenemende mate in woon- en leefgebieden gaan aantreffen. Vooral in de nog wat minder florerende wijken dragen voedselbossen bij aan zowel een persoonlijke als sociaaleconomische meerwaarde van de participanten. Onmiskenbaar schenkt een wat rijkere bebossing een extra gratie en beleving die het betreffende woonobject als het ware gratis meekrijgt.

Economie

Puur financieel beschouwd heeft de groene leefomgeving vooral effect op de hogere huizenprijzen, die als gevolg daarvan weer leiden tot hogere WOZ-waarden. De consequentie dáár weer van is, dat de gemeenten – los van een aantrekkelijk geworden woon- en leefklimaat – ook hun investeringen terugverdienen.

Welzijn

Het voordeel van voedselbossen voor de bewoners is dat vermoeienissen eerder worden weggenomen en dat de weerstand tegen stress omhoog gaat. Een rijke groengeur, gedragen door florissante kleuren én aangeboden door moeder natuur herstelt het oude vertrouwen in onze eigen natuur. De eigen gevoelens die zo naar vrijheid hunkeren, winnen aan levendigheid door een betere gezondheid. En wat minstens zo belangrijk is: We zien onze kinderen ervan genieten dat ze waarachtige kinderen mogen zijn.

Ook in sociaal-culturele zin heeft het fenomeen ‘voedselbos’ nogal wat profijt te bieden. In samenwerking met gespecialiseerde programmadiensten reikt Food of Wood mogelijkheden aan om mensen, die hun agri-culturele activiteiten als te kleinschalig beleven, ‘grens-overtredende’ en co-operatieve perspectieven aan. Werkzaamheden die ervoor in aanmerking komen variëren van ontwerp, beplanting, bosonderhoud, tot en met oogstbegeleiding en het op de markt brengen van de producten. Vrijwilligers staan doorgaans in de rij om de handen uit de mouwen te steken, het hele jaar door.
Als we ervan uitgaan dat ‘winst’ zich niet alleen in geld laat uitdrukken, snijdt het mes aan meer kanten.