Het voedselbos

Het basispatroon voor een voedselbos wordt eenmalig ontworpen met bomen, struiken en vaste planten. Het ontwerp is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos. De natuurontwerpers houden daarbij rekening met de functie en biologische opbouw en schenkingen van tientallen verschillende soorten bomen en planten. Voor de meest natuurlijke groei van een voedselbos zijn slechts grond, kennis en productiemiddelen – zoals de juiste plant- en boomvariëteiten – nodig. 

Vergelijken we deze aanpak met die van de traditionele landbouwmethoden, waarbij bijvoorbeeld het verbouwen van monoculturen o.a. leidt tot bodemverschraling, dan zien we hoe natuurvriendelijk en kapitaal- en energiezuinig de eco-procedure is.

Zodra een voedselbos volwassen is bedruipt het zichzelf. De bodem- en gewassenintegratie in de voedselboskweek reguleren zichzelf, óók in de bodem. Anders dan bij de traditionele landbouwmethoden. Die brengen nogal wat bodemverschraling met zich mee waardoor zowel de biodiversiteit als de sponswerking van de bodem uit balans raakt. Voedselbossen en aanverwante teeltwijzen laten zich van veel voordeliger kanten zien, zeker waar het gaat om een gezonde habitat voor mens, dier, plant én de levenskrachtige bodem.